خواسگار| ویکی پدیا فارسی
Xبستن تبلیغات
Xبستن تبلیغات

خواسگار

مهیار اومد خواسگاری 

نزدیک چهار سااااعت حرف زدددد

یه جورایی انگار میخواس قانعم کنه

آخه بهش فهموندم جوابم منفیه

مهیار تو مهربونی بی همتاس 

تو پاکی و نجابت تکه 

تو هوش و استعداد عالیه 

اما به دلم ننشسته

قیافش و صداش به دلم ننشسته 

مدل حرف زدنش به دلم ننشسته 

از اینکه بخاطره داداشم اومده جلو به دلم ننشسته

از اینکه همش میگف الگوش عرشیاس به دلم ننشسته

نمیدونم

خیلی میترسم

اصن از ازدواج میترسم 

طفلک میگف شما به سره من خیلی زیادین 

ولی اتفاقا برعکسه اون به من زیاده

انقدر که مومن و مهربونه

فک میکرد بخاطره ام اسش میگم نه 

ولی اینطور نیست 

بیشتر مدل حرف زدنش به دلم ننشست 

اووووه برا جلسه ی اول چقدر برگه آورده بوووود 

با کلی سوال 

برا جلسه اول خیلی زیاد بود 

به خودشم گفتم

ای کاش حداقل مو میکاشت 

به خودش گفتم ظاهر برام مهم نیست

ولی فک کنم مهمه ):

چقدر نگرانم 

میترسم دیگه آدمی به خوبیه مهیار تو زندگیم نیاد 

خیلی صداقت داشت 

ولی به دلم نیست دیگه چه کنمممم